Anketa

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
13
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

odkaz

 

zpravodaj

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

 

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

 

 


Pracovní jednání se zástupci mateřských a základních škol

Dne 21. června 2016 se uskutečnil v zasedací místnosti sekretariátu Hospodářské a sociální rady Mostecka workshop se zástupci mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. Protože se jednalo o první setkání všech účastníků, představil nejprve předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. Bc. Petr Pillár společnost MAS Naděje o.p.s. Poté se představili jednotliví ředitelé a zástupci škol a v krátkosti informovali o svých zkušenostech s čerpáním finančních prostředků z dotačních programů v minulých letech. Následně předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. představil prezentaci pro mateřské a základní školy v území, která obsahovala informace o zpracovávání Místního akčního plánu vzdělávání v území, o možných výzvách a projektech a jejich možném financování v rámci operačních programů přes komunitně vedený místní rozvoj. V diskuzi se přítomní informovali o možnostech a rozsahu pomoci kanceláře MAS Naděje o.p.s. při zadávání a zpracovávání projektů. Na závěr se všichni shodli, že jednání bylo přínosné a na dalším jednání, které se pravděpodobně uskuteční po prázdninách, mohou být diskutovány již přesnější návrhy a projekty.

Prezentaci, která byla představena účastníkům, si můžete prohlédnout zde.

Fotodokumentace k náhledu zde.

21.06.2016

Pracovní jednání se zástupci mateřských a základních škol ze dne 21. 6. 2016

Detail


obrázek

 

Valná hromada Místního partnerství na svém zasedání, konaném dne 9. června 2016, schválila Výroční zprávu za rok 2015. Celé znění Výroční zprávy si můžete přečíst zde.


MŽP podpoří 25 miliony korun především vzdělávací a osvětové aktivity škol v oblasti životního prostředí

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 25 milionů korun na realizaci zavedených environmentálních vzdělávacích projektů pro školy všech stupňů, vzdělávání veřejné správy, rozvoje metodického zázemí pro vzdělávání pedagogů a také na realizaci aktivit zaměřených k interpretaci přírody v chráněných územích. Žádosti mohou žadatelé předkládat od 14. června do 30. července 2016.


MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun

Tisková zpráva

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem 1,8 miliardy korun. Více informací zde.


logo

Prezentace MAS Naděje o.p.s. na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

Dne 9. května 2016 jsme se zúčastnili jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Členům Předsednictva jsme krátce představili naši společnost, poslání MAS Naděje o.p.s. a především jsme prezentovali naši Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, prostřednictvím které bude MAS realizovat projekty vyhlašované v rámci jednotlivých operačních programů. Prezentaci Strategie naleznete na http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html. V závěru předseda Správní rady P. Pillár poděkoval HSRM za přidělené dotace z Fondu podpory projektů a za pomoc a zajištění zázemí při pořádání Správních a Dozorčích rad MAS Naděje, o.p.s.


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde.


 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník