Anketa

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
10
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

odkaz

 

zpravodaj

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

 

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

 

 


MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun

Tisková zpráva

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem 1,8 miliardy korun. Více informací zde.


logo

Prezentace MAS Naděje o.p.s. na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka

Dne 9. května 2016 jsme se zúčastnili jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s.

Členům Předsednictva jsme krátce představili naši společnost, poslání MAS Naděje o.p.s. a především jsme prezentovali naši Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, prostřednictvím které bude MAS realizovat projekty vyhlašované v rámci jednotlivých operačních programů. Prezentaci Strategie naleznete na http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html. V závěru předseda Správní rady P. Pillár poděkoval HSRM za přidělené dotace z Fondu podpory projektů a za pomoc a zajištění zázemí při pořádání Správních a Dozorčích rad MAS Naděje, o.p.s.


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde.


 


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


Ministerstvo zemědělství České republiky

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

16.3.2016

Tisková zpráva – Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Celou zprávu naleznete zde.

 


 


 

foto
LeaderFest 2016 Jeseníky aneb setkání Leaderů evropských zemí

Navštivte ve dnech 8. – 10. června 2016 proslulé lázně Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou LEADER. Podrobnosti a program neleznete zde.