Anketa

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
15
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

odkaz

 

zpravodaj

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

12.09.2016

Jednání Správní rady Společnosti

Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 12. září 2016 od 15:00 hod. v Lišnici

Detail

20.09.2016

MAS Naděje o.p.s. a MAS Hanácké Království

Setkání starostů obcí působících ve přátelených Místních akčních skupinách, které se uskuteční dne 20. září 2016 od 15:00 hod.

Detail

IROP opět vyhlašuje dotace na sociální podnikání

Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje:

  • 43. výzvu „Sociální podnikání II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.
  • 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

Více informací naleznete zde.


Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise

18.8.2016 tisková zpráva

Kraje získají dalších 300 milionů korun na výměny neekologických zdrojů tepla v rámci 1. výzvy takzvaných kotlíkových dotací. Ministerstvu životního prostředí se totiž podařilo u Evropské komise vyjednat navýšení třímiliardové alokace 1. výzvy o dalších 10 %. Pokud kraje budou mít dostatek projektů, potažmo žádostí, mohou prostředky obdržet ještě letos. Nově získané peníze jsou určeny zejména pro ty domácnosti, na které v první vlně kotlíkových dotací nezbyly peníze. Tyto peníze musí být dle podmínky Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. O navýšení prostředků pro občany mohou kraje žádat okamžitě a některé již tak učinily.

Kotlíkové dotace, které domácnosti čerpají prostřednictvím krajských úřadů na výměnu zdrojů tepla a takzvaná mikroenergetická opatření, jsou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí. Z něj o peníze nejdříve žádají kraje, aby je následně přerozdělily skrze své vlastní výzvy mezi domácnosti. Více informací naleznete zde.


Setkání MAS Naděje o.p.s. se zástupci neziskových organizací

Dne 18. 8. 2016 se uskutečnilo jednání zástupců MAS Naděje o.p.s. se zástupci neziskových organizací zaměřených na sociální sféru a působících na území MAS. Předseda Správní rady Bc. Petr Pillár na začátku ve zkratce prezentoval MAS Naděje, její působnost, činnosti a organizační strukturu související s implementací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Poté jednotlivě vystoupili zástupci neziskových organizací a představili  svou organizaci a činnost, kterou se zabývají. V prezentaci, kterou následně přítomným představili předseda Správní rady a ředitelka Ing. Kamila Fridrichová,  byla nastíněna samotná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a  vyjmenovány jednotlivé aktivity vč. jednoduchého obsahu výzev, které bude MAS Naděje prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašovat v období 2017 – 2023 oblasti sociální sféry. Prezentaci pro neziskové organizace zaměřené na sociální sféru si můžete prohlédnout zde.

fotofotofoto

 


Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt

MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlásila  již 7. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Krušnohoří – regionální produkt“. Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Katalog certifikovaných výrobků si můžete prohlédnout zde.

Výzvu naleznete zde: http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt-/aktuality/vyzva-c-7-regionalni-znacka-55cs.html

Přihlášku a všechny potřebné informace naleznete zde: http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt-/zasady-pro-udeleni-znacky-prihlaska-/ Přihlášky je možné předkládat do pátku 28.10.2016. Další informace ochotně poskytne na tel.č. 724 960 964 p. Dolejšková. 


Podsedická facka IV aneb country pohlazení

V rámci udržitelnosti projektu Naše vlídná nádraží podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, opatření IV.2.1/a se ve dnech 24. a 25. června 2016 uskutečnila propagační jízda železničního vagónu (historického) zn. Daa-k vč. muzejní expozice k projektu na trase tzv. Švestková dráha při příležitosti společenské akce PODSEDICKÁ FACKA IV. aneb country pohlazení v gesci Partnerské MAS1 SERVISO, o.p.s., Partnerské MAS2 MAS Naděje o.p.s. a Koordinační MAS MAS Karlštejnsko, z.ú.  Zprávu z akce naleznete zde.

NVN NVN NVM
NVN NVN NVN

 


 

logo

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S.

 

MAS Naděje o.p.s. by touto cestou chtěla co nejsrdečněji poděkovat společnosti Vršanská uhelná, a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč.

Finanční dar bude sloužit k financování smysluplných aktivit vedoucí k úspěšné přípravě MAS Naděje o.p.s. na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020, prostřednictvím které MAS Naděje o.p.s. podpoří projekty koncových žadatelů ve venkovském prostoru Mostecka částkou téměř 78 miliónů Kč.

Tento dar je dalším z mnoha výrazů společenské odpovědnosti společnosti Vršanská uhelná, a.s. k podpoře subjektů, které usilují o realizaci společensky přínosných aktivit napříč naším problematickým regionem.

DĚKUJEME!!!

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka

logo

 


HSRM LOGO

PODĚKOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ MOSTECKA, Z.S. 

 

Na základě naší žádosti o podporu, kterou jsme podali dne 4. července 2016, na projekt „Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol na území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR, nám Hospodářská a sociální rada Mostecka schválila dotaci ve výši 50.000,-Kč. Výstupem projektu bude dokument, mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směřování finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT ČR, MMR ČR ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí.

Za schválení žádosti o podporu ve výši 50.000,-Kč velice děkujeme.    

 

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka

logo


Setkání zástupců MAS Naděje o.p.s. se starosty obcí

Dne 20. července 2016 v 10 hod. se v zasedací místnosti sekretariátu Hospodářské a sociální rady Mostecka uskutečnilo pravidelné setkání zástupců MAS Naděje o.p.s. se starosty obcí a měst v místní působnosti MAS Naděje o.p.s. Předseda Správní rady pan Petr Pillár představil přítomným starostům prezentaci, jejímž obsahem byly např. aktuální informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 a informace o roli obcí při její realizaci. Prezentovány byly především možné výzvy v roce 2017, ve kterých lze financovat klíčové aktivity pro rozvoj území právě prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Prezentaci, která byla starostům představena, si můžete prohlédnout zde.

 

foto foto foto

 


Setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání

Zástupci MAS Naděje se zúčastnili dne 14. 7. 2016 pracovního setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání (tzv. MAP vzdělávání zaměřených na mateřské a základní školy) a Krajských akčních plánů vzdělávání (tzv. KAP vzdělávání zaměřených na střední a vysoké školy) v rámci Ústeckého kraje. Jednání byl přítomen i zástupce MŠMT ČR. Obsahem jednání bylo seznámení a porovnání současných stavů rozpracovanosti jednotlivých MAP, které jsou tvořeny převážně dle hranice obcí s rozšířenou působností (ORP). Dále zástupci diskutovali vznik strategického rámce dokumentu vč. příkladů dobré praxe při komunitním zapojení aktérů v území. Byla navázána spolupráce např. ve zvýšení komunikace, zvýšení intenzity ve výměně informací, kontaktů na experty apod. MAS Naděje není zpracovatelem MAP, je však aktivním partnerem řídícího výboru dvou MAP vzdělávání vznikajících na území MAS Naděje, a sice MAP vzdělávání pro ORP Most a pro ORP Litvínov. Pro území ORP Teplice je zpracovatelem MAP MAS Cínovecko o.p.s., se kterou MAS Naděje intenzivně spolupracuje.

 

foto foto foto

 

 


 

 

                              

 

Prázdniny v plném proudu a stejně tak, jako my, vyjíždí na kola řada z Vás. Jestli máte rádi poklidnou jízdu spojenou s poznáváním, pak určitě doporučujeme propojit obci Malé Březno a Lišnice s městem Postoloprty.

 


 

MŽP spouští slibovaný program na boj se suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích

12.07.2016

Ministerstvo životního prostředí nepolevuje v boji proti suchu. Po podpoře projektů řešících rekonstrukce úpraven vody a propojování vodárenských soustav, chytré hospodaření s vodou v obcích a zadržení vody v krajině přírodě blízkými opatřeními vyhlašuje MŽP program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V praxi to znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady. Více informací naleznete zde.vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


Další možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách - nová výzva OPŽP

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016. Více informací naleznete zde.


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. V současné době stále čekáme stanovisko řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR k formální kontrole přijatelnosti přes interní depeši Informačního systému koncového příjemce (MS 2014+). Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde. 


 


MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun

Tisková zpráva

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem 1,8 miliardy korun. Více informací zde.


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.