Anketa

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
18
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

odkaz

 

zpravodaj

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.

29.11.2016

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje, které se uskuteční dne 29. 11. 2016 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s.

Detail


logo

Národní konference Venkov 2016

Spolek pro obnovu venkova, Celostátní síť pro venkov a jejich partneři Vás zvou na 8. ročník Národní konference Venkov, která se uskuteční ve dnech 20. - 21. října 2016 v centru výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

Program a přihlášku najdete zde.

 Zeleň do měst a obcí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu. Text výzvy naleznete zde: Výzva č. 10/2016 - Životní prostředí ve městech a obcích.


Setkání zástupců MAS Naděje a MAS Hanácké Království

V úterý dne 20. září 2016 se uskutečnilo setkání zástupců MAS Naděje, starostů v územní působnosti MAS Naděje a zástupců samospráv a pracovníků MAS Hanácké Království. Neformální zasedání začalo v konferenční místnosti Integrovaného centra volnočasových aktivit  (ICVA) v Obrnicích a neslo se ve velice přátelské a pohodové atmosféře, kdy se obě strany natolik vzdálených regionů navzájem informovali o problémech a aktivitách na svém území. Místostarosta obce Obrnice Stanislav Zaspal představil obec Obrnice, její problémy s nepřizpůsobivými občany, bytovou politiku obce a zkušenosti ve snaze řešit stávající problémy např. s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ve spolupráci s Obrnickým Integrovaným centrem volnočasových aktivit vedeným Mgr. Lucií Matějovicovou. Téma sociální sféry bylo pro všechny zúčastněné zajímavé vzhledem k rozdílnosti regionů, k čemuž přispěla i závěrečná diskuze. Paní ředitelka pak návštěvníky provedla nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež „Vulkán“, které bylo zřízeno především s cílem zapojit starší děti a mládež do dění v místní komunitě. Mgr. Lucie Matějovicová představila jeho chod a jednotlivé sociální služby, které se zde poskytují. Závěrem exkurze se všichni společně přesunuli do Bedřichova Světce (Bělušice), kde navštívili kostel sv. Jakuba – nejstarší památku na území MAS Naděje – který má místní akční skupina ve výpůjčce a pronajímá jej Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba. Jeho místopředseda Ing. Bořek Valvoda v krátkosti představil historii i současnost památky ale také činnost spolku, který se zaměřuje především na shánění finančních prostředků na opravu kostela a organizaci společenských události sloužící k propagaci kostela. Návštěvníci si poté mohli památku individuálně prohlédnout.

Děkujeme tímto za milou návštěvu a věříme v budoucí spolupráci v rozvoji našich regionů.

foto foto foto foto

 Konto Matýsek - veřejná sbírka

Sbírka je určená pro pomoc dětem postižených svalovou dystrofií duchenne. Přispějte a pomozte Lukáškovi na nákup elektrického invalidního vozíku. Sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zahájena  byla 7. 6. 2013 na dobu neurčitou za účelem pomoci při všestranném zlepšování kvality života dětí nemocných svalovou distrofií. Sbírka může být prováděna shromažďováním příspěvků na bankovním účtě 0807194379/0800. Více informací najdete zde.

matýsek

 


Slavnosti cibule 2016

Dne 16. 9. 2016 se prezentovali zástupci MAS Naděje a MAS Vladař na Slavnostech cibule 2016 v Račeticích. Jedná se o akci, která má dlouholetou tradici se zaměřením na venkov a zemědělství s doprovodnými akcemi pro děti, nabídkou tvorby místních producentů, ale také soutěžemi.

V rámci letošního ročníku byla akce rozdělena do dvou dní, kdy v pátek, 16. 9. 2016, probíhaly prezentace pro odbornou veřejnost a v sobotu, 17. 9. 2016, přes nepřízeň počasí byl areál zpřístupněn i široké veřejnosti. Obsahem páteční prezentace za spolupráce Celostátní sítě pro venkov bylo představení principu místních akčních skupin (MAS), Krajského sítě MAS Ústeckého kraje ČR a dále plánované podvýzvy pro zemědělské i nezemědělské subjekty pro programové období 2014 – 2020 jednotlivých MAS v Ústeckém kraje. Závěr „našeho bloku“ zakončila velice příjemná diskuze s potenciálními koncovými žadateli.

MAS Naděje děkuji za pozvání a bude se těšit na další ročník.

foto foto foto foto

 


Prezentace MAS Naděje o.p.s. na výstavě "Zahrada Čech" v Litoměřicích

Dne 14. 9. 2016 se Místní akční skupina Naděje o.p.s. prezentovala na celostátně uznávané výstavě „Zahrada Čech 2016“ na výstavišti v Litoměřicích, kde jsme prezentovali svoji činnost jako takovou a dále pak v rámci Krajské sítě místních akčních skupin Ústeckého kraje.

Dostupné byly např. propagační materiály, které informovali o činnosti místních akčních skupin, o podpoře pro zemědělce, ale např. i ochutnávky potravin s regionálních přesahem označených titulem „regionální potravina“.  

Za tuto aktivitu děkujeme Celostátní sítí pro venkov ČR a dále pak zástupcům Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Díky finančnímu daru od společnosti Vršanská uhelná, a. s. a dotaci z Fondu Ústeckého kraje lze tuto akci hodnotit jako velice úspěšnou a dalším krokem u široké veřejnosti v získávání povědomí o činnosti místních akčních skupin.

Fotogelerii z výstavy naleznete zde.


MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

Tisková zpráva

01.09.2016 - Obce, města i kraje mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Více informací zde.

 

MŽP podpoří environmentální programy pro žáky mateřských, základních a středních škol

Tisková zpráva

01.09.2016 - Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotace jsou tentokrát určeny na podporu denních a pobytových výukových programů a školení s důrazem na rozvíjení ekologického myšlení a jednání dětí. Příjemci podpory si mezi sebou rozdělí celkem třináct milionů korun. Více informací zde.


IROP opět vyhlašuje dotace na sociální podnikání

Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje:

  • 43. výzvu „Sociální podnikání II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.
  • 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

 


NS MAS pomáhá sjednotit komunitně vedený rozvoj českého venkova

Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS) je podle ředitele Odboru Řídící orgán PRV ministerstva zemědělství Josefa Taberyho nezbytným a úspěšným konsolidátorem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. V současnosti působí v České republice 180 místních akčních skupin (MAS) snažících se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst na odkaze http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/ns-mas-pomaha-sjednotit-komunitne-vedeny-rozvoj-ceskeho-venkova/


Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise

Tisková zpráva, 18.8.2016

Kraje získají dalších 300 milionů korun na výměny neekologických zdrojů tepla v rámci 1. výzvy takzvaných kotlíkových dotací. Ministerstvu životního prostředí se totiž podařilo u Evropské komise vyjednat navýšení třímiliardové alokace 1. výzvy o dalších 10 %. Pokud kraje budou mít dostatek projektů, potažmo žádostí, mohou prostředky obdržet ještě letos. Nově získané peníze jsou určeny zejména pro ty domácnosti, na které v první vlně kotlíkových dotací nezbyly peníze. Tyto peníze musí být dle podmínky Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. O navýšení prostředků pro občany mohou kraje žádat okamžitě a některé již tak učinily.

Kotlíkové dotace, které domácnosti čerpají prostřednictvím krajských úřadů na výměnu zdrojů tepla a takzvaná mikroenergetická opatření, jsou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí. Z něj o peníze nejdříve žádají kraje, aby je následně přerozdělily skrze své vlastní výzvy mezi domácnosti. Více informací naleznete zde.


Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt

MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlásila  již 7. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Krušnohoří – regionální produkt“. Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Katalog certifikovaných výrobků si můžete prohlédnout zde.

Výzvu naleznete zde: http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt-/aktuality/vyzva-c-7-regionalni-znacka-55cs.html

Přihlášku a všechny potřebné informace naleznete zde: http://www.maskaszk.cz/krusnohori-regionalni-produkt-/zasady-pro-udeleni-znacky-prihlaska-/ Přihlášky je možné předkládat do pátku 28.10.2016. Další informace ochotně poskytne na tel.č. 724 960 964 p. Dolejšková. 


 

logo

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S.

 

MAS Naděje o.p.s. by touto cestou chtěla co nejsrdečněji poděkovat společnosti Vršanská uhelná, a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč.

Finanční dar bude sloužit k financování smysluplných aktivit vedoucí k úspěšné přípravě MAS Naděje o.p.s. na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020, prostřednictvím které MAS Naděje o.p.s. podpoří projekty koncových žadatelů ve venkovském prostoru Mostecka částkou téměř 78 miliónů Kč.

Tento dar je dalším z mnoha výrazů společenské odpovědnosti společnosti Vršanská uhelná, a.s. k podpoře subjektů, které usilují o realizaci společensky přínosných aktivit napříč naším problematickým regionem.

DĚKUJEME!!!

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka

logo

 


HSRM LOGO

PODĚKOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ MOSTECKA, Z.S. 

 

Na základě naší žádosti o podporu, kterou jsme podali dne 4. července 2016, na projekt „Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol na území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR", nám Hospodářská a sociální rada Mostecka schválila dotaci ve výši 50.000,-Kč. Výstupem projektu bude dokument, mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směřování finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT ČR, MMR ČR ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí.

Za schválení žádosti o podporu ve výši 50.000,-Kč velice děkujeme.    

 

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka

logo

 


 

 

                              

 

Prázdniny v plném proudu a stejně tak, jako my, vyjíždí na kola řada z Vás. Jestli máte rádi poklidnou jízdu spojenou s poznáváním, pak určitě doporučujeme propojit obci Malé Březno a Lišnice s městem Postoloprty.

 


 vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


Další možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách - nová výzva OPŽP

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016. Více informací naleznete zde.


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde. 

Dne 17. října 2016 jsme od řídícího orgánu obdrželi depeši o ukončení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro obodobí 2014 - 2020" s výsledkem "Vyhověl". Žádost byla dále postoupena do věcného hodnocení Řícím orgánům.


 


MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun

Tisková zpráva

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem 1,8 miliardy korun. Více informací zde.


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.